Demo Image

Javni natječaj

Na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Knina dana 29. travnja 2014. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA NAJLJEPŠE UREĐENI BALKON, OKUĆNICU I OKOLIŠ ZGRADE

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju svi građani s prebivalištem na području GRADA KNINA, koji u razdoblju od 01.05. do 15.05.2014. godine pošalju popunjenu prijavnicu na adresu:


GRAD KNIN
dr. Franje Tuđmana br. 2 22300 Knin Povjerenstvo za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade s naznakom: „ne otvaraj – prijava na javni natječaj za najljepše uređeni balkon, okućnicu i okoliš zgrade“

Povjerenstvo za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade vrši pregled pristiglih ponuda na javni natječaj i predlaže gradonačelnici Grada Knina donošenje odluke o izboru najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade.   

Nagrade se dodjeljuju na osnovi slijedećih kriterija:

    vizualni izgled
    koncepcija rješenja (kreativnost, originalnost)
    zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan međusobni odnos
    stručno tehnički principi izgradnje vrtno tehničkih elemenata (staze, zidovi, sjenice, ograde, kamenjari).

Svaki od kriterija boduje se ocjenama od 1 do 5, pri čemu je najbolji natjecatelj onaj koji osvoji najveći broj bodova u svakoj kategoriji pojedinačno.

Ocjenjuju se prostori podijeljeni u slijedeće kategorije:

    balkon
    okućnica
    okoliš zgrade

Povjerenstvo za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade nakon izvršene pretkvalifikacije na temelju fotografija dostavljenih uz prijavnicu, izvršiti će uvid na terenu u odnosu na natjecatelje koji su ušli u najuži krug za izbor svake od navedenih kategorija pojedinačno.      

Nagrade i proglašenje pobjednika

Svaki sudionik dobit će priznanje, a najuspješniji u pojedinoj kategoriji nagradu u novčanom iznosu u vrijednosti:

    za balkon - 2.000,00 kn
    za okućnicu – 4.000,00 kn
    okoliš zgrade – 4.000,00 kn

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnom natječaju. Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka  javnog natječaja za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade Grada Knina mogu se dobiti  svakim radnim danom od u uredovnom vremenu od  07:00 do 15:00 sati, na broj telefona 022/664-410, 022/664-435 ili osobno u zgradi gradske uprave Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br 2, Knin, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene, I. kat, ured br. 55.

Tekst natječaja i prijavnica nalaze se u privitku.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

Javni natječaj

Prijavnica

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Copyright © 2011 - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Downlaod Premium Themes