FOTO: ALEKSANDAR GOSPIĆ
Čudesne rijeke

Rijeka Cetina

Rijeka Cetina izvire pored sela Cetine u općini Civljane. Rijeka je duga nešto više od 100 km, a ulijeva se u Jadransko more kod Omiša. Krajobrazno, ekološki i povijesno, Cetina povezuje i stvara jedan od najzanimljivijih i najljepših dijelova Hrvatske, čija je ljepota hrana za oči i lijek za dušu modernog čovjeka otuđenog od prirode.

Rijeka Butižnica

Butižnica je jedna od sedam rijeka koje teku kroz grad Knin. Izvire na tromeđi Dalmacije, Bosne i Like, a duga je 39 kilometara. Butižnica teče kroz Golubićko i Kninsko polje, a jedina je stalna i nepresušna pritoka rijeke Krke. Svojom ljepotom privlači izletnike i zaljubljenike u prirodu, a zanimljiva je i sportskim ribolovcima.

Rijeka Kosovčica

Kosovčica je lijepa i slikovita mala rijeka duga svega 15km. Izvire u jugoistočnom dijelu Kosovog polja nedaleko od sela Riđana. Neposredno prije njenog ušća u rijeku Krku, nalaze se neobična i oku zanimljiva Burumska i Šarena jezera.

Rijeka Zrmanja

Rijeka Zrmanja izvire sjeverno od Knina, podno planine Poštak u Lici, a teče kanjonom koji je usjekla pod južnim padinama planine Velebit. Zrmanja je poznata i kao rijeka šest kanjona isprekidanih naseljenim poljima. Jednim dijelom teče općinom Ervenik, a ulijeva se u Novigradsko more kod Obrovca. Zrmanja ima značajke i planinske i ravničarske rijeke, a odlikuje se bogatom folorom i faunom, zbog čega se smatra jednom od najljepših rijeka Jadranskog sliva.