FOTO: JOSO GRACIN
Dinara

Najviši hrvatski vrh

Planina Dinara je prirodna granica između Hrvatske i Bosne. Ona dijeli i dva klimatski različita područja- mediteransko i kontinentalno područje. Drugi po veličini Dinarin vrh Dinara (1831m) je masiv dugačak 20 i širok 10 kilometara. To je ujedno i najveći vrh Hrvatske. On je razvođe rijeka Krke i Cetine, a u njegovom južnom podnožju izvire rijeka Krčić. Na suprotnoj strani masiv završava jednako nevjerojatno: dubokim snažnim izvorima rijeke Cetine u blizini kojih je ulaz u 2080 metara duboku Gospodsku pećinu, na kraju koje je podzemno jezero. Dinara je nenaseljena, a njeno spektakularno obilježje je najduža stijena u Hrvatskoj duga čak 6 kilometara. Osobitu ljepotu Dinara, koja se smatra jednom od najslikovitijih planina Dalmacije, duguje bogatim cvjetnim livadama i šumama, a značajno je stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta.

Uspon na Dinaru zahtjeva veće planinarsko iskustvo. Prilazni putovi iz više pravaca su označeni. Smještaj je osiguran u planinarskom domu na Brezovcu (1050m), te Lovačkom domu.