Guest House Slatki snovi
Knin
Đerekova 7
Danijela Kabić
+385 91 5352 350
E-mail: kabic89@gmail.com